Project management

ALTAIR AREAS DE ACTIVIDAD PROJECT MANAGEMENT SECTOR PÚBLICO

Project Management
Sektore publikoa

Proiektu publiko baten garapen fasean, azken emaitza betegarri batera iristeko, alde ezberdinen interesak kontutan hartzea garrantzikoa izaten da. Altairrek aholkularitza integrala eskaintzen du, Administrazioak EPC+OM (Ingeniaritza, erosketak, Eraikuntza, Operazio eta Mantenua) kontratuen garapenean kontrol egokia bermez egin dezan, honakoa barne hartzen duelarik:

 • Aurre analisiak: alternatiba azterlanak parametro ezberdinen arabera (prezioa, epea, eraginak, teknologia…)
 • Finantziazio ereduak
 • Oinarrizko Proiektuaren idazlana
 • Ingurumen-baimen bateratua lortzeko tramitazioa (edo Jarduketa Lizentzia)
 • Kontratuen Baldintza Pleguak idazteko aholkularitza
 • Kontratu kondizioen kunplimenduaren jarraipena eraikuntza fasean zehar.
 • Kontratu kondizioen kunplimenduaren jarraipena instalazioen operazio fasean zehar

Project Management
Sektore pribatua

Proiektu bat ez da enpresa bat bezala kudeatzen, azken helburura iristea bilatzen duen eta denbora tarte batean garatzen den jarduketa bezala baizik, aurrez finkaturiko epe eta prezioan, inguruko kondizioak kontutan hartuz. Altairrek enpresei aholkularitza integrala eskaintzen die, beraien proiektuak errealitate bihurtzea lortzeko, hasierako bozetoetatik hasi eta irekiera edo martxa jartzeraino aldean izanik:

 • lurzoru bilatzea
 • Proiektuen finantziaziorako dokumentu teknikoen idazlana
 • Arrisku eta planifikazio analisia
 • Lizentzia eta Baimenak: Hirigintza, Industria, Ingurugiroa,…
  Egikaritza Proiektuen idazlana
 • Kontratazio prozesuan sostengua eman edo EPCM ereduan
 • Obren kontrol eta zuzendaritza
 • Irekiera Lizentziaren tramitazioa