Kalitate, ingurugiro eta ekodiseinu politika

ALTAIR INGENIARITZA ETA ARKITEKTURAN (eraikuntza industrial, eraikuntza tertziario, urbanizazio eta azpiegituren proiektu idazlanetara bideraturik, Obra Zuzendaritza eta Osasun eta Segurtasun koordinazio lanetara bideraturik ere) honako konpromisuak oinarri duten Kalitate, Ingurugiro eta Ekodiseinu Kudeaketa Sistema definitu eta ezarri ditugu::

 • Bakoitzaren eraginkortasuna etengabe hobetzea.
 • Gure bezeroen baldintzak konplitzea.
 • UNE-EN-ISO-9001:2008, UNE-EN-ISO 14.001:2004 eta UNE-EN ISO 14.006:2011 arautegiak betetzea.
 • Gure jardueran eragiten duten Arautegi eta erregelamenduak betetzea.

Hauez gain, honako printzipiotan oinarritzen diren Kalitate, Ingurugiro eta Ekodiseinu politika ezarri dugu:
Zerbitzua:
ALTAIRREK ematen dituen zerbitzuen barne, bezeroak ezarritako baldintzek funtsezko puntu hauek betetzea oinarrizkoa da:

 • Kalitate eta profesionaltasuna.
 • Egokiak, eguneratuak eta oinarria duten soluzioak ematea.
 • Bezeroarekiko leialtasuna eta onustea, beti ere bezeroaren ideiaren azterlana egitea eta zuzeneko iritzia ematea.

Ingurugiroa:
ALTAIR ingurugiroa babesteko konpromezua gain hartzen du. Hau hala, honako konpromezu eta printzipio bere hartzen ditu:

 • Esfortzu jarraia egitea gure jarduera, instalazio eta zerbitzuen ondorio, bizitza zikloan zehar emango diren ingurugiro eraginak identifikatu, ebaluatu eta hobetzeko, beraien erabilera eraginkorra erdietsiz.
 • Produktuek edukiko duten bizitza zikloan zehar ingurugiro eraginen hobekuntza etengabea bilatzea, ingurugiro eragin kaltegarrien inpaktua etapa/maila batetik bestera pasa gabe, bizitza zikloan zehar edukiko duten inpaktu globala murrizte netoa suposatuko duten kasuetan izan ezik.
 • Enpresari eta bere jarduerari aplikagarriak diren ingurugiro arautegi eta erregelamenduak betetzea.
 • Kutsadura ekiditeko beharrezko neurriak bereganatzea.
 • Aldizka, ingurugiro helburu eta jomugak definitu eta berrikustea.
 • Sistemaren etengabeko hobekuntza eta konpromezua.

Irudia:
ALTAIR, urteetan egindako lan handiaren ondorio, bere bezeroen aurrean kalitate irudia dauka. Bezeroek erabat argi eduki behar dute, emango den zerbitzua erabateko bermea edukiko duela.
Pertsonak:
ALTAIR osatzen duten pertsona guztiek, politika hau ulertu beharra daukate eta kontzienteak izan behar dute guzti honen kunplimenduak duen garrantziaz.